Yükseltilmiş Döşemede Ayak Sistemleri Nelerdir?

Yükseltilmiş Döşemede Ayak Sistemleri Nelerdir?

Yükseltilmiş Döşeme de ayak sistemi üçe ayrılır;
» KUŞAKLI AYAK SİSTEMİ
» KUŞAKSIZ AYAK SİSTEMİ
» ÇAPRAZ GERGİ (PAYANDA)

KUŞAKLI AYAK SİSTEMİ;
Kuşaklı ayak sisteminde ayak kafaları kuşakların yardımı ile birbirine bağlanmakta ve kafes oluşturmaktadır. Kuşaklar kafa sacında bulunan yuvalara geçmeli olarak ve vida ile de sıkılarak sabitlenmektedir. Bu şekilde kurulan sistem dikey ve yatay yüklere dayanıklı hale gelmektedir. Kuşaklı sistem genellikle 200-1000 mm aralığında ki yüksekliklerde kullanılmaktadır.


KUŞAKSIZ AYAK SİSTEMİ;
Kuşaksız ayak sistemi, panellerin doğrudan ayaklar üzerine uygulanmasından oluşmaktadır. Genellikle 80-200 mm yüksekliğinde ki uygulamalar da kullanılmaktadır. Özel durumlarda 400 mm'ye kadar da kullanılabilmektedir.


ÇAPRAZ GERGİ (PAYANDA)
Yükseltilmiş döşeme sisteminde, yüksek ayak kullanılan projelerde ,sistemin deprem yüküne karşı mukavemetini artırmak amacıyla çapraz gergi (payanda) kullanılır. Kullanım miktarı projeye bağlı olarak belirlenir.