KVKK Politikası

KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikamız
OKUR ZEMİN KAPLAMALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.

Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?
Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası, Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;

» 4857 sayılı İş Kanunu,
» 5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
» 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
» 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
» 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
» Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
» Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
» İstatistiksel Çalışmalar için,
» Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
» Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Şirketimizce kişisel verileriniz; web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız neticesinde toplanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?
» Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
» Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?

» Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?
KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 
Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;
» Mail yolu ile info@okurzemin.com mail adresine KVKK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)

Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?
Mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.